23 februari 2013

Betalar du för mycket för din bilförsäkring?

Jämför bilförsäkring
Jag bor i Stockholm och det är inte direkt förvånande att det är det dyraste länet att försäkra bilen i. Grattis till er som bor i Blekinge, ni betalar nästan hälften så mycket.

Det är väldigt sällan jag ser över årspremien på min bilförsäkring. Jag tillhör de som snällt betalar år efter år. Men nu är det slut med det, jag har bestämt för att se över alla mina försäkringar på regelbunden basis och nu är det bilförsäkringens tur.

Jämförelsesajter är till stor hjälp och sparar enormt mycket tid eftersom man slipper gå in på varje försäkringsbolags hemsida. På insplanet är det enkelt att jämföra bilförsäkringar hos de olika försäkringsbolagen. Det är bara att knappa in sitt regnr.

Vad är det för faktorer som bestämmer försäkringspremien kan man då undra? Känner man till dessa faktorer har man större möjlighet att påverka premien.

  • Ålder på föraren: Ju yngre förare desto dyrare försäkring.
  • Skadefria år: Belönas med sänkt premie ju fler man får ihop.
  • Hur man bor: I storstaden ökar risken och även premien.
  • Var bilen står: Parkering i eget garage sänker premien.
  • Typ av bil: Dyra och motorstarka bilar gör premien dyrare.
  • Självrisk: Högre självrisk betyder lägre premie.
  • Användande: Ju fler mil man kör per år desto dyrare premie.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar